Vicoteka

Postoji mogućnost da nekim osobama neki tekstovi budu uvredljivi. Molimo Vas da imate razumevanja i da tekstove ne shvatate lično, unaprijed hvala!


05.10.2014.

Tri babe

Tri babe, inače sestre, stare 92, 94 i 96 godina žive u zajedničkoj kući. Jedne noći najstarija sestra uspe vodu u kadu da se okupa. Kada je zakoračila u kadu zastala je i viknula sestrama: - Jesam li ja pošla da se okupam ili sam već završila? Srednja sestra viknu: - Nemam pojma, evo me dolazim gore da vidim. Kada je zakoračila na stepenice, zaustavi se i viknu sestrama: - Jesam li ja krenula uz stepenice ili sam pošla nazad?? Najmlađa sestra sedi u kuhinji, pije čaj i sluša svoje sestre. Odmahnu glavom i promumla: - Nadam se da ja neću nikada postati tako zaboravna! – te kucnu tri puta na drveni sto za sreću. Potom viknu sestrama: - Sad ću ja doći gore da vam obema pomognem, samo da vidim ko to kuca na vrata!